film / animation

De basisuitvoering van een 3D-film is een langzaam bewegende camera die de reconstructie van alle kanten laat zien. Voor een intensere beleving wordt een natuurlijke achtergrond gebruikt en worden dynamische elementen toegevoegd, zoals vogels, rook en gebruiksvoorwerpen, maar ook geluiden of muziek. Voor educatiedoelen kan (gesproken) tekst worden toegevoegd.

eng

A slow moving camera offers a clear overview of the reconstruction. To intensify the experience a natural looking background and dynamic elements like objects (such as carts), birds or chimney-smoke can be added. Sounds and music will also enhance the experience. An educative film tells a more elaborate story with a narration in either text or through audio.