mobile application

Een app biedt allerlei mogelijkheden voor 3D reconstructies op smartphones en tablets. Bij voorbeeld een museumapp die voorwerpen uit de collectie in 3D laat zien. Of een augmented reality app waarmee tijdens een historische (stads)wandeling het verleden in 3D wordt beleefd. Gebruik social media om bekendheid te geven aan nieuwe 3D toepassingen.

eng

An app offers many opportunities to present 3D reconstructions on smartphones and tablets. For example, a museum app in which collections can be viewed in all angles. Another idea could be a hiking and sight-seeing app by which people can experience the past of an historic city center through augmented reality. Spread 3D news about new apps by using social media.