onderzoek


Bij het maken van de reconstructies is voor elke scene een vooronderzoek gedaan. Alle scenes zijn gebaseerd op echte archeologische opgravingen en vondsten. 

Jagers en verzamelaars in het Mesoliticum


Omdat de semi-permanente hut-bewoning bij Hardinxveld-Giessendam geen sporen heeft  nagelaten is er over het uiterlijk van het jachtkamp uit het mesolithicum weinig bekend. De reconstructie is vooral gebaseerd op de positie van het kamp in het landschap en op basis van vondsten, zoals een visfuik en een boomstamkano.


Een veldopname van de aangetroffen visfuik bij Hardinxveld-Giessendam en daarnaast de reconstructie door Archeo3D (Louwe Kooijmans, 2001).
Een veldopname van de aangetroffen visfuik bij Hardinxveld-Giessendam en daarnaast de reconstructie door Archeo3D (Louwe Kooijmans, 2001).

bronstijd en ijzertijd boeren


De visualisatie van de bronstijd en ijzertijd boerderijen is gebaseerd op de opgravingsplattegronden van de opgravingen in Den Haag en Spijkernisse. Tijdens deze opgravingen zijn er paalgaten aangetroffen waaruit de vorm van de boerderijen grotendeels te herleiden zijn. Daarnaast hebben andere vondsten bij vergelijkbare opgravingen, zoals plaggen en resten verbrand riet, ons aanwijzingen gegeven naar de in die tijd gebruikte bouwmaterialen. 

De paalsporen van de bronstijdboerderij aangetroffen in Den Haag en daarnaast de reconstructie door Archeo3D (Bulten en Boonstra 2013).
De paalsporen van de bronstijdboerderij aangetroffen in Den Haag en daarnaast de reconstructie door Archeo3D (Bulten en Boonstra 2013).

Een opgravingstekening van de Reuvensbaden en de reconstructie door Archeo3D
Een opgravingstekening van de Reuvensbaden en de reconstructie door Archeo3D

Romeinse tijd


De grens van het Romeinse rijk, de limes, liep over een groot deel van Zuid-Holland. Een groot aantal legerforten, onder andere Matilo, was langs deze grens te vinden. Forum Hadriani was een belangrijke Romeinse stad gelegen bij het hedendaagse Voorburg. Er zijn sinds begin 19e eeuw meerdere opgravingen geweest van Forum Hadriani en nog steeds is deze nooit volledig opgegraven. De meningen over het uiterlijk blijven daarom verdeeld, zoals over de in 2008 opgegraven haven. Deze kan binnen ofwel buiten de stadsmuur hebben gelegen. Een van de meest kenmerkende opgegraven gebouwen is het badhuis die al tussen 1827 - 1833 door de beroemde archeoloog C.J.C. Reuvens is opgegraven.


De vroege middeleeuwen


De vroege middeleeuwen worden gerepresenteerd door de opgravingen van Oegstgeest. Hier zijn een aantal huizen en bijzondere objecten gevonden, waaronder een zilveren schaal. Het exacte uiterlijk van de boerderijen is lastig te herleiden maar de vorm van de boerderijen kan goed uit de aangetroffen paalgaten herleid worden. De boerderijen en de schuur  in de reconstructie staan in de exacte positie ten opzichte van elkaar en in het landschap zoals aangetroffen tijdens de opgraving. 

De volle middeleeuwen


De pallisadeheuvel van de burcht in Leiden is al in de 9e en 10e eeuw opgeworpen. Allereerst was de burcht van hout waarna er in 1000 AD een stenen burcht is gebouwd. Deze is in 1100 AD verder opgehoogd. In 1200 bestond Leiden uit een strook van houten huizen gelegen aan de huidige Aalmarkt. Opgravingen laten hier geen duidelijke plattegronden zien uit deze periode omdat er zoveel latere bewoning op dezelfde plek is geweest. De reconstructie is daarom vooral gebaseerd op de typische bouwstijl tijdens deze periode.

De opgravingsplattegrond door Archol en de reconstructie door Archeo3D (Hamburg 2008).
De opgravingsplattegrond door Archol en de reconstructie door Archeo3D (Hamburg 2008).
De burcht zoals deze huidig is en de reconstructie van Archeo3D rond 1100 (wikimedia commons).
De burcht zoals deze huidig is en de reconstructie van Archeo3D rond 1100 (wikimedia commons).

De ridderzaal zoals in huidige staat en de ridderzaal als reconstructie door Archeo3D (wikimedia commons).
De ridderzaal zoals in huidige staat en de ridderzaal als reconstructie door Archeo3D (wikimedia commons).
Rotterdam als reconstructie door Archeo3D en een kaart en prent van Rotterdam tijdens de 17e eeuw (Rijksmuseum).
Rotterdam als reconstructie door Archeo3D en een kaart en prent van Rotterdam tijdens de 17e eeuw (Rijksmuseum).

De nieuwe tijd


eind 16e begin 17e eeuw

In Den Haag tijdens de 16e eeuw werd de ridderzaal al gebruikt voor politieke aangelegenheden. Deze zag er toen, door de voorgebouwde ingang, anders uit dan tegenwoordig. Temperaturen waren tijdens deze periode ongeveer 1 graden lager dan tegenwoordig. Deze periode wordt ook wel de 'kleine ijstijd' genoemd. De reconstructie is gebaseerd op verscheidene kaarten en prenten uit deze periode.

17e en 18e eeuw

 Rotterdam tijdens de gouden eeuw. Met het vlaggen schip de zeven provinciën, gebouwd in 1665. Dit was de bloeiperiode van de handel en scheepsvaart, Rotterdam kenmerkte zich door de dure hoge handelaarshuizen. De reconstructie is gebaseerd op schilderijen uit deze periode. 

 


Bronnen:

Bulten, E.E.B. en Y.M. Boonstra, 2013. Bronovo, een Hilversumvindplaats aan zee Gemeente Den Haag. Bronstijd- en ijzertijdbewoning in de Haagse duinen. Den Haag, Haagse oudheidkundige publicaties, 16,

Louwe Kooijmans, L.P. 2001. Archeologie in de Betuweroute Hardinxveld-Giessendam De Bruin. Een kampplaats uit het Laat-Mesolithicum en het begin van de Swifterbantcultuur (5500-4450 v. Chr.). Amersfoort, Rapportage Archeologische Monumentenzorg 88.

Driessen, M.J. en E. Besselsen (eds.), 2014. Voorburg-Arentsburg - Een Romeinse havenstad tussen Rijn en Maas, Amsterdam (Themata 7).

Buijtendorp, T.M., 2010. Forum Hadriani. De vergeten stad van Hadrianus: Ontwikkeling, uiterlijk en betekenis van het 'Nederlands Pompeji' , proefschrift, Vrije Universiteit Amsterdam online.

Hamburg, T. (drs.) (auteur en redactie); Hemminga, M. (drs.) (auteur) (): Vroeg Middeleeuwse nederzettingssporen te Oegstgeest. Archol 102.